Lahenduskeskne coaching – mis see on?

Ericksoni programmi ehk lahenduskeskse coachingu eripäraks on coachingu teema toetumine teaduslike aju- ja motivatsiooniuuringutele.

Lahenduskeskne Coaching  keskendub parimale lahendusele, mis saavutatakse oma tugevuste ja oskuste leidmise ning rakendamisega. Selle tulemusena suureneb julgus katsetada teistsuguseid lahendusi või luua midagi täiesti uut.

Lahenduskeskne Coaching võimaldab tegeleda inimeste juhtimise, isiksuse arengu ja tööväliste teemadega, annab julguse seada endale või oma meeskonnale ühiseid eesmärke ning neid saavutada. Kui me ei sea eesmärke ega püüdle nende poole, ei tarvitse hoolimata oma annetest midagi erilist saavutada. Meeskondade edukus sõltub sellest kui hästi suudetakse kasutada inimeste andeid ja tugevusi ning luua läbi selle uut väärtust ettevõtetele ja kogu ühiskonnale tervikuna.

Lahenduskeskne Coaching

Märksõnad lahenduskeskse coachingu läbiviimisel:

 • Sessioonil on kindel struktuur, on algus ja lõpp, vahepeal läbitakse kindlad etapid.
 • Keskendutakse eesmärgi saavutamisele, mitte probleemidele ja nende põhjuste analüüsimisele.
 • Põhinetakse kindlatel kokkulepetel: kohtumiste arv ja kestus, mille jooksul peab jõudma eesmärgini.
 • Konkreetne, keskendutakse olulisele, sellele mis on eesmärgi saavutamiseks vajalik.
 • Olulist tähelepanu pööratakse sessiooni kulgemisele, mis inspireerib ning avaldab mõju püstitatud eesmärgi saavutamisele.
 • Hinnanguvaba, konfidentsiaalne.
 • Coach ei ütle, mida sa tegema pead ega ole ka probleemide lahendaja, ta on sinu teel sinu kõrval – esitades küsimusi ja pannes sinu mõtted liikuma.
 • Igas inimeses on ressursid, mida aitab coach sessiooni käigus välja tuua.
 • Sessioon on tulevikku vaatav, minevikuga tegelevad muud harud nagu näiteks teraapia.
 • Lepitakse kokku tegevussammud.
 • Keskendutakse igale sammule, mis on vajalik edasiliikumisel eesmärgi poole.
 • Tähistatakse edusamme.

 

Lahenduskeskse Coachingu sessioonide tulemusena:

 • Aitab luua selgust Sinu soovides
 • Näha uusi võimalusi
 • Vaadata perspektiivi
 • Innustab eesmärki saavutama
 • Oled teinud reaalsed tegevussammud
 • Lahendus võib olla üllatav, sest pole seotud probleemi põhjusega
 • Algatada ja aidata kaasa muudatuste protsessidele, uue olukorraga kohanduma
 • Avastanud ressursid iseendas
 • On selginenud mõtted ja koorunud lahendused
 • Oled vastanud enda jaoks kergetele ja „rasketele“ küsimustele, mida tavapäraselt kardame endalt küsida
 • Oled ideid analüüsinud kõrvalseisja pilgu läbi
 • Oled saanud ise teha, avastada ja teostada
 • Hea tunne saavutatu üle ning tõdemus: me kõik oleme eelkõige inimesed oma murede ja rõõmudega